Vad är fördelarna med marginalkostnaden?

  1. Det är begreppet stör på de område som du verkligen kan bidra med något. Fast kostnad råkar uppkomma även om produktionen inte startar.
  2. Värdering av lager råkar vara mer exakt
  3. Det accepterar projektet, även om den inte har vinst på anledningen till att BEP kan nås
  4. MOS kan också finns för känslighetsanalys enligt marginalnummer kostar.