Vad är fördelarna med paraply värdepappersfond för investerare?

Fråga:

Vad är fördelarna med paraply värdepappersfond för investerare?


Svar:

Paraply fonden är fonder som hanterar flera fonder under ett tak. Detta gör att en investerare, att ändra utan att behöva betala en abonnemangsavgift igen mellan de respektive medel. Källa: TomBlank