Vad är fördelen för service bil pengar värderar med den, om jag använder det för pendling till arbete?

Fråga:

Vad som gäller för att notera i förhållande till kontanter fördelen, om jag använder tjänstebil för att pendla till arbetet - detta är dåliga-bussresor skulle vara att arbeta och returnera billigare från en skatt perspektiv?


Svar:

Det finns två sätt:

  • Ren kabyss: nr kalkylerade, exklusivt för officiellt bruk, dvs inga privata resor eller resor till arbetet. Vanligtvis du kommer dessa bilar och till arbetsplatsen.

  • Kabyss med rensat en privat bruk: tillräknade, för detta kan du använda fordonet för icke-arbete i bil överföring servicekontraktet (exempel resor till arbete, privata resor).

Med andra ord: om du använder bussen eller cykeln att arbeta och har en ren tjänstebil, då varken är skattepliktig.