Vad är förhållandet mellan mutation och inavel?

Många negativa sjukdomar och drag är mycket sällsynta och recessiv. I en population där väldigt lite inavel förekommer, dyker dessa negativa egenskaper inte upp ofta eftersom en sådan liten procent av befolkningen är bärare för dem.

När närstående personer som är bärare av dessa negativa recessiv drag skapa med varandra, får deras avkomma två kopior av egenskap, som leder till fysisk eller psykisk utvecklingsstörning avkomman på grund av den negativa drag.