Vad är formeln för att beräkna avkastningen på ett företag?

sept 1998 sept 2008 957.28 1267.79 beräkna den genomsnittliga avkastningsgraden för tioårsperiod