Vad är formeln för beräkning av acceleration?

Acceleration
Det finns några. Den mest kända är en = F/m, där F är netto kraft som appliceras till en massa, m.
Acceleration är också förändringar i hastighet, (Delta-V), dividerat med förändringen i tid, (Delta-t). So, a = Δv/Δt.

Till exempel om objektets hastighet ändras från 10 meter per sekund till 20 meter per sekund i fem sekunder, dess acceleration (20-10) / 5 = 2 meter per sekund per andra, eller 2 meter per sekund fyrkant (m/s2).
För cirkulära rörelser är centripetal acceleration v2/r, där v är den linjära lufthastigheten roterande objekt och r är radien av dess cirkulärbana.

Ekvationer i ett nötskal konstant Acceleration en = Δv/Δt = (vfinal - vinitial) / (tfinal - tinitial)
a = (v2-u2) / 2s

en = 2(s-ut)/t2

där
en = acceleration (m/s2)
v = slutliga hastighet (m/s)
u = initial hastighet (m/s)
t = tid (s)
s = avstånd (m).
ELLER
en =(v-vo)/t
en = acceleration (m/s2)
v = slutliga hastighet (m/s)
VO = initial hastighet (m/s)
t = tid (s).

Newtons andra lag
F = ma, således, a = F/m
Centripetal Acceleration
AC = v2/r

Varning: Kalkyl talar:
Accelerationen är andraderivatan av ställning med avseende på tid: d2x / dt2, vilket gör det första derivatan av hastighet: dv / dt. Accelerationen är därför lutningen på kurvan i velocity-kontra-tid-grafen.
Således:
en = dv / dt = d2x / dt2
Acceleration är ett quaternion med real och vektor delar:
a = (V ^ 2/R - cDel.v)) + (dcv/dR + cDelxv + V ^ 2/R r)

a = (V ^ 2/R-cV/R cos(v)) + (dv/dt + cv/R sin(v) + V ^ 2/R r)
där R = ct och dR = cdt.
cv/Rcos(v) är Centrifugal Acceleration en del av den verkliga accelerationen på den första parentesen. Den andra parentesen innehåller vektorn accelerationer.

Acceleration = F/m, där F är netto kraft som appliceras till en massa, m.
en = f/m,
acceleration i form av hastighet.
en = v - u/t Delta hastighet dividerat med tiden.

A = ΔV ÷ T Acceleration är utarbetat av (slutlig hastighet - utgångshastighet) / tid vidtagit för förändring i hastighet en = v2-v1 / t2-t1 strikt bör du säga velocity dvs hastigheten i en viss riktning. Youalso har formeln f = ma som talar om att den kraft som behövs för att få något rörliga massan av objektet multiplicerat med den accelertion du vill uppnå; så från denna formel om du vet kraft och massa du kan räkna ut accelerationen. Formeln för acceleration är: Vf-(Vi) /t dvs. ändra i hastighet per tidsenhet. Momentan acceleration i sin differentierad form är d2x/dt2 där x är en funktion av tiden t.
Acceleration är tid graden av förändring av hastighet.

Det vill säga acceleration = dv/dt (v - velocity; t - tid)
Eller helt enkelt acceleration = förändring i hastighet / tid