Vad är formeln för den kromatiska skalan?

Här är vad jag tror du söker:

http://www.Phys.UNSW.edu.au/JW/Notes.html

frekvensen av viss Observera Nilsson (Hz) = 2n/12 * 440 Hz.
n = antal halvtoner skiljer sig från A4 (440Hz). ex.: en #4 n = 1, G #4 n =-1