Vad är försöket att bestämma specifika värmekapacitet av matolja?

du värma den samma massan av 2 olika ämnen dvs 100 g vatten och 100g matolja, för två minuters mellanrum inspelningen temperaturen i de två bägarna varje två minut (flera tester utgör noggrannhet).
Använd sedan Q = mc t att ta reda på hur mycket var energi som krävs för att värma vattnet. (c = 4180 (specifik värme capac.) När du har hittat Q för vatten, kan du nu använda detta svar för att hitta c för oljan som Q är samma för båda eftersom värmeenergin överförs till båda bägarna är samma.

Införlivat q = mc t ekvation för att få c = q/mt. Detta ger u svaret för specifika värmekapacitet olja.

Skål