Vad är friska värden?

Vad är friska värden?

Vad som allmänt anses vara friska värden beror på den kultur du är en del av och även inom det kulturen dessa värden kan vara väldigt olika. Ta till exempel skillnaden mellan vad som är viktigt hos en person som är Muslim och som om kristna personen. och även då vad som anses vara friska värden kan variera kraftigt bland folket i olika valörer och sätt att tänka. Friska värden är en attityd till saker som är viktiga för vad du gör i ditt liv som tjänar till att göra andras liv bättre för dem själva och för dig.

Hälsa är en fråga om tre olika områden: psykiska, fysiska och sociala hälsa. Om endera av dessa tre är skadad, kommer att de andra försämras med den. Så om du bor i en kultur där din personliga värderingar är Skys eller diskrimineras, din hälsa kommer att lida - och inte bara din sociala hälsa.

I värden, är det viktigt att dina värden inte försämrar din förmåga att leva ett hälsosamt liv; vilket egentligen betyder dina värden bör komplettera en hälsosam livsstil, på alla tre grunder för hälsa (psykiska, fysiska och sociala).