Vad är funktionen av historien Rowsby VOV och Fairy Wogdog i boken Watership Down?

Vad är funktionen av historien Rowsby VOV och Fairy Wogdog i boken Watership Down?

Som alla berättelser om maskros och andra i Watership Down hjälper "Rowsberry Woofe" läsaren förstå litterära referenser och anspelningar diskuteras i romanen. Eftersom människor av en annan kultur än kaniner, se våra allusioner människors berättelser. Adams har därför skapat en hel kultur och får läsarna att förstå hans karaktärer genom deras religion, mytologi, "fruar-tales" och grundläggande övertygelser av liv. Var och en av hans berättelser som avses. När Rowsberry säger "Ut, ut du smutsig liten bestar", är detta ett exempel på föreställning av när femmas röst, låter onaturligt, skrämmer inkräktare när han använder samma fras.
Vänligen kopiera inte och klistra in mina ord. Det är plagiat.