Vad är funktionen av statliga banker?

Fråga:

I alla diskussioner om den svaga ekonomiska situationen för vissa regionala banker undrar jag vad är funktionen av en statlig Bank. Kan någon för mig sprida ljus över mörkret det? Tack!


Svar:

Tidigare var de clearingstelle för andra banker.

Idag, de är till stor del överflödiga, eller helt enkelt institut över ingår för deras fordon, sparbankerna (bör).