Vad är funktionen av systemets alveolerna i lungorna?

av systemet
Funktionen i lungorna är att oxygenater blod för att säkerställa konstant och effektiv tillförsel av syre till hela kroppen. Syrefattigt blod från höger sida av hjärtat bärs till lungorna. I nivå med alveolerna äger luften utbyte rum där koldioxid utsöndras och syre tas upp. Detta blod sedan bärs på vänster sida av hjärtat och pumpas till hela kroppen via Aorta!