Vad är golf etikett och varför är det så viktigt i spelet golf?

Gå till www.usga.org/playing/etiquette/etiquette för en mycket grundlig förklaring.