Vad är GPA minimikravet att komma in i FSU "Florida State University"?

Det finns inga minimikrav för GPA att komma in i FSU. En blivande student måste uppfylla en mängd krav, nämligen ett B + medelvärde under gymnasiet. Detta skulle leda till minst ca en 3,2 eller ovanför GPA.

Observera följande information från FSU.edu webbplats (länk nedan):

Tillträde till Florida State University krävs examen från ett regionalt ackrediterad med vissa gymnasiet akademiska enheter, en kumulativ medeltalet i de akademiska enheter och provresultat som beskrivs nedan. Uppfyller dessa minimikrav garanterar inte upptagande. Florida söktrycket till universitetet bör presentera åtminstone ett "B +" genomsnitt i alla akademiska ämnen (extra vikt är tilldelade heder, dubbel registrering, ÇÊ, AP och IB kurser) och provresultat av minst 24 (komposit) på lagen eller 1100 (Kritisk läsning plus math) på SAT. Profilen för icke-Florida sökande är högre.