Vad är Great Horned Owl relation till människor?

genom avskogning och occacional predjudice, har människor kraftigt minskat antalet Great Horned Owl. Mycket sällan, har adult Store Horned ugglor varit kända för att föra bort och äta katt, små hundar, och ännu mer sällan, små barn.