Vad är höjden av godståg?

Det finns inga angivna höjden på ett godståg som du ser, transportbehållare, enkel staplad och dubbel staplade. Dessa behållare är ca 9 fot lång. Järnvägen är privat egendom och de flesta gods transporteras i cubic mått eller vikt.