Vad är Huntingtons sjukdom orsakas av?

Vad är Huntingtons sjukdom orsakas av?

Det är en familjär sjukdom som är genetisk, och orsakar degeneration av några av nervceller i hjärnan. Du ärver det från dina föräldrar.

Felet är i HD-genen (en ärftlig enhet som innehåller en kod för ett protein), som är belägen på korta armen av kromosom 4.