Vad är huvudstäderna i Ukraina och Georgien?

Vad är huvudstäderna i Ukraina och Georgien?

Huvudstaden i Ukraina är Kiev. Huvudstaden i Georgien är Tbilisi.