Vad är huvudsyftet med Korttidsboende funktionshinder försäkring?

Korttidsboende funktionshinder försäkringar ses som ett stop gap för dem som har blivit arbetsoförmögen samtidigt utför arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Som sådan, dessa arbetstagare betalar en del av deras löner tills de passar nog att återuppta arbeta vid en senare tidpunkt.