Vad är IA?

Åtgärder för att skydda och försvara Information och informationssystem.

Information Assurance (IA) är praxis att hantera information-relaterade risker. Mer specifikt, försöka IA utövare skydda konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av data och deras leverans system, förutom att säkerställa adekvat autentisering och oavvislighet. Dessa mål är relevanta om uppgifterna är i lagring, bearbetning eller transitering och om hotas av illvilja eller olycka.

* IA är också post-förkortning för staten Iowa.