Vad är innebörden av vad har den största volymen?

I grund och botten vad har största utrymmet inuti den, skriven i enheten ^ 3.