Vad är innehållet försäkring och som ger dem?

Fråga:

Jag har gjort mig själv bara selbststänig och massor av reklam och "Tips" skickades till mig. Medan jag hittade innehållet försäkring. Vad ligger bakom detta eftersom?


Svar:

Innehållet försäkring hela företaget tillhörande mobila operativsystem och business utrustning kan försäkra nästan, kontorsutrustning, verktyg och maskiner.

Försäkringsbara är business utrustningen mot skador, t.ex.:

 * Feuer, Explosion und Blitzschlag * Leitungswasser * Einbruch- Diebstahl * Strum und Hagel * elementare Risiken wie Überschwämmung und Erdrutsch  

Dessutom kan vara försäkrade risken för ett avbrott till följd av skada på egendom.

Är den operativa och business utrustning av en av de försäkrade riskerna skadas eller förstörs, ersatt försäkringsgivaren kostnaden för en ersättning eller återställande, samt ytterligare kostnader, som till exempel kostnader för saneringen arbete i samband. Mer ränta-beroende tjänster:

 * Schadensersatz für Eigentum von Mitarbeitern * Schadensersatz bei Betriebsunterbrechung für laufende Betriebskosten (zB. Miete) sowie entgangener Gewinn