Vad är innehållet i den främre kraniala fossa och mitt kraniella fossa?

Vad är innehållet i den främre kraniala fossa och mitt kraniella fossa?

Främre kraniala Fossa:
CN jag (luktnerven)
Främre loben
Främre Cerebral A.
Mellersta Cerebral A.
Främre kommunicerande A.
Överlägsen Sagittal Sinus

Mitt kraniella Fossa:
KN-NUMMER 2-6

1. optiska kanalen (oftalmologiska artär och synnerven)
2. SOF (Sön III, VI och oftalmologiska gren av KN-V)
3. foramen rotundum (maxillary gren av KN-V)
4. foramen ovale (mandibular gren av KN-V)
5. foramen Spinosum (mitten meningeal artären)
6. foramen Lacerum - stängt med brosk (ICA passerar ovanför)

Andra strukturer i mitt kraniella Fossa
1. Sella Tursica (mitten av MCF och består av: tuberculum sellae, hypofysen fossae och dorsum sellae)
2. hiatus i större petrosal nerv (större petrosal nerv i CN VII)
3. hiatue av mindre petrosal nerv (mindre petrosal nerv CN IX)
4. trigeminala intryck (trigeminala ganglion av KN-V)
5. halspulsådern Groove (w/ICA)
6. arcuatus eminens (överlägsna halvcirkelformade kanalen nedanför)
7. Tegman Tympani (taket mellanörat kaviteten)