Vad är inre strålbehandling?

Vad är inre strålbehandling?

I inre strålbehandling är en källa till radioaktivitet kirurgiskt placerad inuti kroppen nära cancer