Vad är inte en uppgift för utländska humanitära bistånd?

Spåra kostnader i samband med projektet är inte en uppgift av humanitära biståndet.