Vad är Iraks främsta religion?

Svaret 1
Islam, vars anhängare räkna mellan 85-95% av landet (uppskattningar är svårt att uppnå på grund av mycket invandring och utvandring till landet) är överlägset mest populära tron i Irak. Inom Islam, Irak har en majoritet shiiterna som representerar cirka 60-70 procent av Iraks befolkning och de flesta är av den Ja'afari skolan. Irak har minoriteten Sunni gemenskapen som representerar cirka 20-30 procent av Iraks befolkning (de flesta kurder är Sunni, dock) och de flesta sunniter är av Hanafi skola.

Irak har också flera minoritetsreligioner, de vanligaste som är kristna (Syrisk katolska, syrisk-ortodoxa, assyrier och kaldéer), Yezidiuppror, Zoroasterna och judar (Mizrahim).

Svar 2
Det finns andra religioner i Irak, är Islam den största religionen praktiseras det. Iraks muslimer följer två distinkta Islam traditioner, Shia och Sunni Islam. Shiamuslimerna representerar den största enda gruppen i Irak, som omfattar 60-65% av Iraks befolkning.

Svar 3
Här är några som jag har hittat. Den mest framträdande religionen i Irak är Islam.Islam

  • Kristendomen
  • Yazdânism
  • Judendom
  • Zoroastrianism
  • Shabaks

Svar 4
95% Muslim (delas mellan Shiitiska och sunnitiska Islam), 2% judendomen, 2% kristna och 1% andra.