Vad är Kanes speciella trick?

Vad är Kanes speciella trick?

Kanes Slutbehandlare är Chokeslam.