Vad är karaktärsdrag för Baba i The Kite Runner?

Vad är karaktärsdrag för Baba i The Kite Runner?

Baba är en envis man som är fast besluten att bevisa människor fel. Han är också hedrande och ger avstånd till Amir, och av goda skäl, som avslöjas sent i historien