Vad är katalysator?

Vad är katalysator?

En katalysator är ett ämne som gör att kemiska reaktioner sker snabbare. De påverkar inte resultatet av reaktionen, endast en tid där det händer.