Vad är klassisk lönekonto? Läste detta i erbjudanden, vad menas med kontot?

Fråga:

Det som kallas klassisk lönekonto? I erbjudanden, jag läste igen och igen av detta konto, men vad exakt betyder det? Tack.


Svar:

Detta är faktiskt bara Marketingsprech att göra åtskillnad mellan en enkel kontroll-konto av en med andra tjänster (t.ex. särskilda avgiftsstrukturer, ytterligare kreditkort, online kontohantering). Jag känner till begreppet i huvudsak av sparbankerna... Detta är men vanligtvis inte känd för att ha gynnsamma villkor för konto :-) Därför: jämför noga innan du binder dig.