Vad är klonidin?

Vad är klonidin?

Klonidin är ett blodtryckssänkande läkemedel för att behandla högt blodtryck.