Vad är kommunal företagsskatt, som måste betala ett företag till landet?

Fråga:

Så, denna skatt beräknas efter avdrag för skatten, eller debiteras plus handel skatt på vinsten av företaget i princip en Körpersch.Steuer?


Svar:

För det första betalat GmbH skatt till staden i stället för landet. För det andra kan du inte säga att, eftersom skattesatserna per stad är olika.