Vad är konflikten i tar sidor Gary Soto?

Vad är konflikten i tar sidor Gary Soto?

Han var tvungen att flytta från en stad till en annan och efter att han flyttat det visade sig att hans gamla basketlag och nya basket hade att spela mot varandra och han visste inte vad jag ska göra