Vad är korrekt definition av extrema sporter?

Vad är korrekt definition av extrema sporter?

alla fritidsaktiviteter som innebär hög risk, aggressiv och spektakulära stunts, och som vädjar till ungarna

 • Relaterade Frågor

 • Vad är den korrekta definitionen av extrema sporter?

 • Vad är korrekt definition av begreppet säkerhet?

 • Vad är korrekt definition av matematik?

 • Vad gör en sport en extrem sport?

 • Vad är riskerna med extrema sporter?

 • Vad är nackdelarna med extrema sporter?

 • Varför är parkour klassificeras som en extrem sport?

 • Ytterligare sjukdom eller olycksfallsförsäkring för extrema sporter?

 • Hur många människor dör av extrema sporter varje år?

 • Vad är definitionen av en livstid sport?

 • Är cheerleading en extrem sport?

 • Är extrema sporter farliga?

 • Är extrema sporter som vanliga sporter?

 • Varför människor gör extrema sporter?

 • Hur många människor dör per år från extrema sporter?

 • Figur skating är en extrem sport?

 • Hur känner du när de deltar i en extrem sport?

 • Triathlon är en extrem sport?

 • Vad är en enkel men korrekt definition av djurens rättigheter?