Vad är korrekt en ära eller en ära?

Det kan gå både sätt.
*****************************************************************
"En ära" är krångligt att uttala, därför "En ära" är korrekt. De två orden är givetvis (sluddrigt över för att underlätta uttalet.)