Vad är Korttidsboende funktionshinder?

Korttidsboende funktionshinder ersätter din inkomst om du blir skadade eller sjuka och inte kan arbeta. Fördelen är begränsad till 3, 6, 12 eller 24 månader. Politiken stannar betalar förmåner om ditt funktionshinder varar längre än förmånsperioden.