Vad är kostnaden för behandling av hund med Addisons sjukdom?

Detta varierar beroende på storleken på hunden, omfattningen av brist och vad mediciner din hund nödvändigtvis till vara på.   För en 50# hund kan den månatliga kostnaden för läkemedel förväntas vara $50-$150 (i 2013 US dollar, från en veterinär).