Vad är kostnaden för ett rum och styrelse vid University of Florida?

Bor på campusLiving på homeCommuting, inte bor hemmai-stat undervisning och avgifter:$4,373$4,373$4,373Out-of-state undervisning och avgifter:$23,744$23,744$23,744kost och logi: $7,500$ 2,640$ 8, 170Books och leveranser: $990$ 990$ 990Estimated personliga utgifter: $3,320$ 3.320$ 3, 320Transportation bekostnad: $540$ 540$ 540