Vad är kostnaden för Notre Dame university?

År 2013 till 2014 är den totala förväntade kostnaden för en grundutbildning vid Notre Dame University $60,117. Denna kostnad inkluderar undervisning och avgifter, böcker, mat och husrum, personliga kostnader, transport. Undervisning och avgifter ensam uppskattas till $44,605. Studenter bör titta på länken i avsnittet relaterade länkar för att ta reda på vad deras specifika beräknade kostnaderna blir för deras särskilda skolår.