Vad är kostnaden för undervisning vid Missouri State University?

Vad är kostnaden för undervisning vid Missouri State University?

Kostnad per år, inklusive hösten och våren terminer Missouri bosatta, beräknad icke-Missouri invånare, ungefär
Undervisning * $8,928 $20,870
Kost/Logi $9,046 $9,046
Böcker/leveranser $1,086 $1,086
Personliga kostnader/transport $3,156 $3,156
Totalt $22,216 $34,158