Vad är Krediklemme i den finansiella krisen och oro att privata bankernas kunder?

Fråga:

Vad gör exakt menar, vi är i en kreditåtstramning, som utgör ett hot för mig som en normal bankkunderna behöver vanlig bil finansiering?


Svar:

Du får din Autokredt (förmodligen) lätt.

Just nu träffar det företaget. En försvagad marknad måste de kredit, någonsin betala för ökningar i affärer, utan att kompensera för nedgångar. Sedan inspektörerna som kredit är mycket kritsich.

När sedan privata individer, som är Kurzarbeitangesagt, som liknar.

Mindre inkomst, sänka kreditgränsen.