Vad är lance Franklin position?

Vad är lance Franklin position?

Full framåt/centrum halv framåt