Vad är längsta filmen där James Dean verkade?

FIG TREE Det finns ingen sådan film som "Fikonträdet" som anges för James Dean. Han gjorde flera framträdanden i TV än filmen, men filmerna han gjort är fasta bajonetter sjöman akta har någon sett min tjej? Problem längs the sätt öster om Eden Rebel utan en orsak jätte bara tre sista var delar där han noterades i eftertexten och jätten var den längsta på 201 noterar.