Vad är livet politik tillhörande fördelarna?

Vad är livet politik tillhörande fördelarna?

Tillhörande fördelarna är ambulans transport kostnader, blod, medicinsk utrustning och läkemedel. Dessa är vanligtvis lager ovanpå stora medicinska täckning av en försäkring.