Vad är ljudets hastighet?

Ljudets hastighet är hastigheten av ljud med mekaniska (elastiskt) medium (t.ex. luft, vatten, betong, etc.). Det kommer att variera eftersom det medium genom vilket den färdas varierar. I allmänhet, är ljudets hastighet snabbare i vätskor och ännu snabbare i fasta ämnen.
Ljudets hastighet har lite att göra med det atmosfäriska trycket "vid havet" eller med fuktigheten i luften, men temperaturen är mycket viktigt. Därför kan vi sätta åt sidan frågor om höjd och luftfuktighet.
Ljudets hastighet i luft är 343 m/s eller 1126.547 ft/s (768.095 mph) vid en temperatur av 20 ° C och 68 ° F
Den lufttryck och lufttätheten är proportionell mot varandra vid samma temperatur.

Bläddra ner till länkarna och Läs kort artikel "Rusat av solitt - temperatur frågor, inte lufttryck" och "Beräkning av ljudets hastighet".