Vad är ljusets hastighet kvadraten?

Vad är ljusets hastighet kvadraten?

c = 299.792.458 meter per sekund

C2 = 8.9876 x 1016 meter2 per sekund2

eller, för konversation:

=> 90 miljarder kilometers2 per second2

=> 34,7 miljarder miles2 per second2

Obs: Dessa enheter har ingen fysisk betydelse. De är bara användbar om du är på väg
för beräkning av den kinetic energin av något, och då du inte skulle vara upp runt den
ljusets hastighet.