Vad är ljusets hastighet?

Ljushastigheten i vakuum är 299,792,458ms-1.
I matematisk notation och avrundning för att underlätta memorering, skrivs detta oftast som 3.00 x 108 m/s.

Det värdet men är annorlunda för andra medier och kan beräknas med följande formel:
v = c/n

Där v är hastigheten av ljus genom mediet, är c ljushastigheten i vakuum och n är brytningsindex av medlet.

Till exempel:
Brytningsindex luft är 1,0003, så
VAIR = c/Svensson
VAIR = 299792458/1,0003
VAIR = 299702547ms-1
299792458 m/s (1,079,000,000 km/h)