Vad är majoritarianism och hur kan det bli en orsak till konflikter i ett land som sri lanka?

Vad är majoritarianism och hur kan det bli en orsak till konflikter i ett land som sri lanka?

Majoritarianism är en övertygelse hatt majoritet gemenskapens shoukd att kunna styra ett land som någonsin sätt det vill genom bortsett från önskemål och behov av minoriteten.

I Sri lanka där det finns olika människor levande talar olika språk och sinhalans var i majoritet som tog sin dominans över minoriteten.

Sinhalans gynnade sinhalans och sinhalan sökande till universitet positioner och prop jobb.