Vad är människor i Lettland kallas?

Vad är människor i Lettland kallas?

Letterna.

Vi kallar oss som "latvieši" [uttal-latvieshi]