Vad är måtten på ett vattenpolo mål?

Från FINA vatten polo standarder... De inre sidorna av målstolparna måste vara 3 meter (10 fot) från varandra. När vattnet är 1,50 meter (5 ft) eller mer på djupet, måste på undersidan av ribban vara 0.9 meter (3 fot) från vattenytan. När vattnet är mindre än 1,5 meter (5 fot) djup, måste undersidan av ribban vara 2,4 m (8 fot) från golvet i poolen. Halta nät måste vara ordentligt fastsatta på målstolparna och ribban att omsluta hela målområdet och måste kopplas till de mål inredning på ett sätt som tillåter inte mindre än 0.3 meter (1 ft) fritt utrymme bakom mållinjen överallt inom målområdet.